Księgi wieczyste Katowice, ul. Czoika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Czoika 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Czoika 4 brak lokali