Księgi wieczyste Katowice, ul. Darwina


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Darwina 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Darwina 5 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Darwina 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Darwina 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Darwina 14 brak lokali