Księgi wieczyste Katowice, ul. Dereni


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Dereni 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Dereni 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Dereni 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Dereni 31B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Dereni 32A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Dereni 32B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Dereni 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Dereni 34 brak lokali