Księgi wieczyste Katowice, ul. Deszczowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Deszczowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Deszczowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Deszczowa 10 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Deszczowa 12 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Deszczowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Deszczowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Deszczowa 20 brak lokali