Księgi wieczyste Katowice, ul. Długa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Długa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Długa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Długa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Długa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Długa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Długa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Długa 15 brak lokali