Księgi wieczyste Katowice, ul. Dolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Dolna 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Dolna 13A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Dolna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Dolna 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Dolna 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Dolna 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Dolna 31 brak lokali