Księgi wieczyste Katowice, ul. Dyrekcyjna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Dyrekcyjna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Dyrekcyjna 4 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Dyrekcyjna 6 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10 brak lokali