Księgi wieczyste Katowice, ul. Dytrycha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Dytrycha 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Dytrycha 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Dytrycha 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Dytrycha 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Dytrycha 3B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Dytrycha 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Dytrycha 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Dytrycha 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Dytrycha 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Dytrycha 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Dytrycha 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Dytrycha 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Dytrycha 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Dytrycha 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Dytrycha 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Dytrycha 37 brak lokali