Księgi wieczyste Katowice, ul. Dzierżonia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Dzierżonia 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Dzierżonia 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Dzierżonia 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Dzierżonia 13 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Dzierżonia 22 2 lokali