Księgi wieczyste Katowice, pl. Fojkisa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, pl. Fojkisa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, pl. Fojkisa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, pl. Fojkisa 9 brak lokali