Księgi wieczyste Katowice, ul. Gajowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Gajowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Gajowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Gajowa 5 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gajowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Gajowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Gajowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gajowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Gajowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gajowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Gajowa 19 brak lokali