Księgi wieczyste Katowice, ul. Gawliny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gawliny 1 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Gawliny 2 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gawliny 3 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Gawliny 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gawliny 5 5 lokali