Księgi wieczyste Katowice, ul. Gawronów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Gawronów 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Gawronów 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gawronów 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Gawronów 23 13 lokali