Księgi wieczyste Katowice, ul. Glebowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Glebowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Glebowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Glebowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Glebowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Glebowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Glebowa 14 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Glebowa 14G 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Glebowa 16G 2 lokali