Księgi wieczyste Katowice, ul. Gminna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Gminna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Gminna 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Gminna 5 brak lokali