Księgi wieczyste Katowice, ul. Gnieźnieńska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Gnieźnieńska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Gnieźnieńska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gnieźnieńska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gnieźnieńska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gnieźnieńska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Gnieźnieńska 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gnieźnieńska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Gnieźnieńska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Gnieźnieńska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Gnieźnieńska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Gnieźnieńska 13 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Gnieźnieńska 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Gnieźnieńska 16 brak lokali