Księgi wieczyste Katowice, ul. Gorzowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gorzowska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Gorzowska 8 brak lokali