Księgi wieczyste Katowice, ul. Graniczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Graniczna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Graniczna 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Graniczna 17A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Graniczna 17C 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Graniczna 19 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 23A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 25 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Graniczna 25A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Graniczna 25B 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Graniczna 25C 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Graniczna 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Graniczna 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Graniczna 32 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Graniczna 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Graniczna 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Graniczna 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Graniczna 49 44 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Graniczna 49A 44 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Graniczna 49B 43 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 53 46 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 53A 46 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 53B 45 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 53C 41 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Graniczna 54 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 57 47 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 57A 52 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 57B 45 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Graniczna 57C 44 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Graniczna 61 42 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Graniczna 61A 49 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Graniczna 61B 51 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Graniczna 61C 74 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 63 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Graniczna 63B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Graniczna 65 brak lokali