Księgi wieczyste Katowice, ul. Grodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Grodowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Grodowa 3 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grodowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grodowa 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grodowa 7 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Grodowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Grodowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grodowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grodowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Grodowa 14 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grodowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Grodowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grodowa 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Grodowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grodowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Grodowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Grodowa 24 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Grodowa 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grodowa 26A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grodowa 26C 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grodowa 26D 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grodowa 30A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grodowa 30B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grodowa 30C 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Grodowa 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Grodowa 31A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Grodowa 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grodowa 34B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grodowa 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Grodowa 45 brak lokali