Księgi wieczyste Katowice, ul. Gruszowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Gruszowa 1 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gruszowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Gruszowa 3 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gruszowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gruszowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Gruszowa 7 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gruszowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Gruszowa 9 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gruszowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Gruszowa 12 brak lokali