Księgi wieczyste Katowice, ul. Grzegorzka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Grzegorzka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grzegorzka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grzegorzka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14A 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14B 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14C 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14D 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18B 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18C 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18D 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 27 brak lokali