Księgi wieczyste Katowice, ul. Grzegorzka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Grzegorzka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grzegorzka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grzegorzka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14A 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14B 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14C 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 14D 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18B 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18C 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 18D 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzegorzka 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzegorzka 28 brak lokali