Księgi wieczyste Katowice, ul. Grzesika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Grzesika 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grzesika 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Grzesika 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Grzesika 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Grzesika 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzesika 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Grzesika 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Grzesika 29 brak lokali