Księgi wieczyste Katowice, ul. Grzybowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Grzybowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Grzybowa 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Grzybowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Grzybowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Grzybowa 10 brak lokali