Księgi wieczyste Katowice, ul. Hetmańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Hetmańska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Hetmańska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Hetmańska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Hetmańska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Hetmańska 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hetmańska 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Hetmańska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Hetmańska 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Hetmańska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Hetmańska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Hetmańska 10A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Hetmańska 11 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Hetmańska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Hetmańska 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Hetmańska 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Hetmańska 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Hetmańska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hetmańska 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Hetmańska 20 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hetmańska 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Hetmańska 32 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Hetmańska 36 17 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Hetmańska 40 brak lokali