Księgi wieczyste Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 50 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 51 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Honorowych Dawców Krwi 52 brak lokali