Księgi wieczyste Katowice, ul. Iłłakowiczówny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 1 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 3 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 5 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 6 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 7 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 8 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 9 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 10 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 11 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 11A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 11B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 11C 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 12 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 14 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 15 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 16 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 17 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 17A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 17B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 17C 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 18 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 19 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 19A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 19B 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 19C 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 20 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 21 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 21A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 21B 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 21C 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 23 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 23A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 23B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 23C 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 25 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 25A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 25B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 25C 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 27 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 27A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 27B 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 27C 7 lokali