Księgi wieczyste Katowice, ul. Jacka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jacka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jacka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jacka 14 brak lokali