Księgi wieczyste Katowice, ul. Jadwigi


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jadwigi 2 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jadwigi 4 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jadwigi 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jadwigi 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jadwigi 7 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jadwigi 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jadwigi 9 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jadwigi 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jadwigi 11 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jadwigi 12 12 lokali