Księgi wieczyste Katowice, ul. Janowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janowska 1 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janowska 2 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janowska 3 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janowska 4 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janowska 5 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janowska 6 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Janowska 7 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janowska 8 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Janowska 9 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janowska 10 8 lokali