Księgi wieczyste Katowice, ul. Jargonia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jargonia 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jargonia 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jargonia 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jargonia 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jargonia 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jargonia 10I 10A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jargonia 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jargonia 14 brak lokali