Księgi wieczyste Katowice, ul. Jaworowa Tylna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jaworowa Tylna 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaworowa Tylna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jaworowa Tylna 16 brak lokali