Księgi wieczyste Katowice, ul. Jemiołowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jemiołowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jemiołowa 10 brak lokali