Księgi wieczyste Katowice, ul. Józefowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Józefowska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Józefowska 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 25A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 25B 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 25C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 27 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 30A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 31A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Józefowska 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 35B 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 38D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Józefowska 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Józefowska 42B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 46A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 50 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 52 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 53 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 54 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 72A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 72B 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 74 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 76 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 77 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 78 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 84 54 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 86 55 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 87 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 88 49 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 90 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 91 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Józefowska 92 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 93 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 94 56 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 95 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 96 50 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 97 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 98 55 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 100 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 101 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 101A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 101B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 101C 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 102 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 104 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 106 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 107 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 107I 109 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 108 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 111 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 112 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 113 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 114 59 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 114A 45 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 115 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 116 57 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 116A 54 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 117 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 118 53 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 118A 53 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 119 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 120 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 120A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 126 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 133 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 134 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 135 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 135A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Józefowska 136 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Józefowska 137 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 138 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 139 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 140 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 141 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 142 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 143 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Józefowska 144 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Józefowska 145 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Józefowska 146 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Józefowska 152 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Józefowska 154 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Józefowska 156 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Józefowska 158 brak lokali