Księgi wieczyste Katowice, ul. Jutrzenki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jutrzenki 1 41 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jutrzenki 3 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jutrzenki 5 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jutrzenki 7 7 lokali