Księgi wieczyste Katowice, ul. Kaczeńców


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kaczeńców 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kaczeńców 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kaczeńców 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kaczeńców 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kaczeńców 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kaczeńców 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kaczeńców 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kaczeńców 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kaczeńców 18A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kaczeńców 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kaczeńców 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kaczeńców 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kaczeńców 30 brak lokali