Księgi wieczyste Katowice, ul. Kadłubka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kadłubka 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kadłubka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kadłubka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kadłubka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kadłubka 9A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kadłubka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kadłubka 14 2 lokali