Księgi wieczyste Katowice, ul. Kantorówny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kantorówny 2 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kantorówny 3 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kantorówny 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kantorówny 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kantorówny 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kantorówny 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kantorówny 11 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kantorówny 12 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kantorówny 13 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kantorówny 14 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kantorówny 15 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kantorówny 16 6 lokali