Księgi wieczyste Katowice, ul. Karbowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Karbowa 26 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karbowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karbowa 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karbowa 32 brak lokali