Księgi wieczyste Katowice, ul. Karliczka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Karliczka 3 54 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karliczka 5 47 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karliczka 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karliczka 7 52 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 9 52 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karliczka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Karliczka 19 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Karliczka 19A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karliczka 21B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karliczka 23B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Karliczka 25 53 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Karliczka 27B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karliczka 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karliczka 29B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karliczka 33 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karliczka 33A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Karliczka 33B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karliczka 35 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karliczka 35A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Karliczka 35B 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karliczka 36 47 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 37 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karliczka 37A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karliczka 37B 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Karliczka 39 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Karliczka 39A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Karliczka 39B 6 lokali