Księgi wieczyste Katowice, ul. Karola


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karola 1 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karola 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karola 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karola 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karola 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Karola 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karola 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karola 11A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karola 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karola 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karola 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karola 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karola 18 brak lokali