Księgi wieczyste Katowice, ul. Karolinki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karolinki 10A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karolinki 10B brak lokali