Księgi wieczyste Katowice, ul. Karoliny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karoliny 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karoliny 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karoliny 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karoliny 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karoliny 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karoliny 25 brak lokali