Księgi wieczyste Katowice, ul. Karpacka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 1 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 2 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 3 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 4 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 5 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 6 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 7 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 8 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 9 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 10 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 11 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 12 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 13 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karpacka 14 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Karpacka 15 9 lokali