Księgi wieczyste Katowice, ul. Katowicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Katowicka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Katowicka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Katowicka 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 11A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 13A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 15A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Katowicka 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 19A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 22 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 26 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Katowicka 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Katowicka 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 29 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 29A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 31 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 34 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 35 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Katowicka 35A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 36 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 37 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 37A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Katowicka 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Katowicka 39A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Katowicka 41 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Katowicka 41A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 43 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Katowicka 44 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 44A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 45 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Katowicka 46 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Katowicka 46A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Katowicka 46B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Katowicka 46C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 48 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 48B 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Katowicka 48C 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Katowicka 50A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 52 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 52A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Katowicka 54 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Katowicka 55 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 56 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 56A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Katowicka 58 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Katowicka 58A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Katowicka 58B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 58C 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 60 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 60A 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 60B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Katowicka 60C 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Katowicka 61 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Katowicka 62 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Katowicka 62A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Katowicka 65 91 lokali