Księgi wieczyste Katowice, ul. Kempy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kempy 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kempy 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kempy 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kempy 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kempy 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kempy 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kempy 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kempy 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kempy 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kempy 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kempy 50 brak lokali