Księgi wieczyste Katowice, ul. Kijowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 2 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 4 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kijowska 5 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 6 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kijowska 7 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kijowska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kijowska 9A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kijowska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kijowska 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kijowska 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kijowska 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kijowska 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kijowska 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 38A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 44 52 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 44A 46 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kijowska 47 48 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kijowska 49 56 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kijowska 51 48 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 53 54 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kijowska 54 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 54B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 55 50 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kijowska 56 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 58 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 58A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 58B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kijowska 58C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kijowska 62C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 66C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 66D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 66E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 67A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kijowska 68C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kijowska 68D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73G brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73H brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73I brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73K brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73L brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kijowska 73M brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kijowska 79 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 83 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 87 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 91 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kijowska 93 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95B 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95C 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95D 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95E 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95F 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95G 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95H 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kijowska 95I 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 97A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kijowska 97D brak lokali