Księgi wieczyste Katowice, ul. Klakusa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Klakusa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Klakusa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Klakusa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Klakusa 9 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Klakusa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Klakusa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Klakusa 13 brak lokali