Księgi wieczyste Katowice, ul. Kocura


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kocura 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kocura 2 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kocura 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kocura 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kocura 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kocura 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kocura 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kocura 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kocura 17 brak lokali