Księgi wieczyste Katowice, ul. Kołłątaja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kołłątaja 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kołłątaja 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kołłątaja 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kołłątaja 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kołłątaja 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kołłątaja 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kołłątaja 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kołłątaja 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kołłątaja 16A brak lokali