Księgi wieczyste Katowice, ul. Komandorska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Komandorska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Komandorska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Komandorska 3 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Komandorska 4 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Komandorska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Komandorska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Komandorska 12 brak lokali